JAK ZACZĄĆ ?

  1. POBIERASZ KODI
Windows Store lub Xbox Store
Google Play

2. Instalujesz i uruchamiasz KODI

Ekran startowy KODI

3. Wybierasz kółko zębate w górnym menu KODI

4. Następnie wybierasz FILE MANAGER

5. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji ADD SOURCE (ang. Dodaj źródło)

Add source

6. W tym oknie wybieramy <None>

7. Wpisujemy adres źródła. http://zvlog.pl/kodi/ i wybieramy OK

8. Nadajemy nazwę dla źródła ZVLOG

Nazwa źródła

9. Wybieramy OK

10. Źródło zostało dodane.


INSTALACJA CHERRY TV

INSTALACJA CHERRY TV
  1. Po ponownym uruchomieniu KODI należy zaczekać aż zainstaluja się wszystkie wymagane dodatki. W zależności od wydajności sprzętu może to potrwać kilka minut.
  2. Po zakończeniu instalacji wszystkich dodatków należy ponownie wyłaczyć KODI i włączyć.

AKTUALIZACJA CHERRY TV

Aktualizacja Cherry TV
  1. Ważne aby aktualizację instalować na wersję 2.1.0 !
  2. Gotowe ! Możecie korzystać z Cherry TV.

KONFIGURACJA IPTV W CHERRY TV

  1. Z menu głównego wyszukujemy TELEWIZJA
Menu główne CherryTV

2. Otwieramy menu boczne CherryTV ( Strzałka w bok na pilocie) i wybieramy USTAWIENIA PVR

Menu boczne CherryTV

3. Przechodzimy do zakładki OGÓLNE

Ustawienia PVR

4. W polu “Adres URL listy odtwarzania M3U” wpisujemy otrzymany od dostawcy adres M3U. i wybieramy GOTOWE. Jeśli nie masz adresu ? Napisz do mnie.

Adres M3U

5. Przechodzimy do Ustawienia przewodnika i wybieramy pole “ADRES URL XMLTV”

Ustawienia prze wodnika PVR

6. Wklejamy cały adres URL EPG otrzymany od dostawcy i wybieramy GOTOWE

Adres EPG

7. Wybieramy “Loga Kanałów”

Loga kanałów

8. W polu “Loga kanałów ze źródła XMLTV” ustawiamy “Preferuj dane XMLTV” i Wybieramy OK

Loga kanałów

9. Z bocznego menu wybieramy RESTART PVR i czekamy.

10. Po zrestartowaniu CherryTV wybieramy TELEWIZJA

CherryTV Menu główne

11. W menu bocznym można zmienić grupę kanałów.

Zmiana grupy kanałów

12. Telewizja jest już skonfigurowana


USTAWIENIE NAGRYWANIA TV


Wkrótce ciąg dalszy poradnika.

Jeśli pomogłem rzuć groszem a dostaniesz darmowy BONUS do KODI.

DONATE